Home

Onze school werd in 1920 opgericht en is daarmee een van de oudste lycea in ons land. Omdat het lyceum (bewust) een kleine school is en blijft, voelen leerlingen, ouders en medewerkers zich er snel thuis. Iedereen kent elkaar en we vinden het van groot belang dat dit zo blijft. Immers, alleen in een veilige (leer)omgeving kunnen leerlingen zich optimaal ontplooien.

We stimuleren onze leerlingen om zich breed te ontwikkelen op het gebied van kennis, cultuur en sport. Ons prachtige klassieke schoolgebouw op een van de mooiste plekjes in Nederland is voor leerlingen een inspirerende plek om te leren. Daarbij beschikken we over fantastische faciliteiten in en om de school, zoals sportvelden, een moderne sporthal, een multifunctioneel sportveld met onder andere twee tennisbanen, een prachtige aula, een "gezonde" kantine en een mediatheek/studielandschap waar leerlingen ook na schooltijd kunnen studeren.

Onze missie is om samen met ouders, docenten en iedereen die betrokken is bij de school onze leerlingen uit te dagen tot het bereiken van het (voor hen) hoogst mogelijke niveau en ze voor te bereiden op een succesvol vervolg in het hoger onderwijs.