Aanmelden brugklas en instroom

Aanmelden 2017-2018

Brugklas

Leerlingen die voldoen aan de regels zoals genoemd in het toelatingsbeleid van het Kennemer Lyceum (te vinden bij Downloads) kunnen zich vanaf 13 februari 2017 t/m 13 maart aanmelden bij het Kennemer Lyceum door middel van het digitale aanmeldingsformulier dat u hieronder aantreft.

Komend schooljaar hebben wij naast een havo, atheneum en gymnasiumbrugklas ook een gemengde brugklas havo/vwo, u kunt bij het starten van de digitale aanmelding aangeven voor welke brugklas u uw zoon of dochter aanmeld.

Na het insturen van uw aanmelding krijgt u een bevestiging met daarop het moment dat u verwacht wordt voor een persoonlijk gesprek om de digitale aanmelding persoonlijk toe te lichten en de benodigde papieren in te leveren. U dienst dus eerst thuis het digitale aanmeldingsformulier in te vullen.

Groep 8 leerlingen die het Kennemer Lyceum op nummer 1 zetten in hun top 5 worden zeker geplaatst. Onder die leerlingen wordt dus niet geloot.

Digitale vooraanmelding brugklas 2017-2018 is gesloten. Voor vragen neem contact op met info@kennemerlyceum.nl


Instroom in klas 4 havo

Je bent bij ons van harte welkom als je op het vmbo-eindexamen (het gemiddelde van het centraal eindexamen en het schoolexamen) een 6,8 gescoord hebt. Voor Nederlands, Engels en wiskunde mag er niet lager dan een 6,0 behaald zijn. Daarbij wordt ook een positief advies van de vorige school gevraagd. Vanzelfsprekend moet ook voldaan zijn aan de door de overheid gestelde eisen. Voor verdere specifieke eisen en informatie verwijzen wij u naar ons toelatingsbeleid, dat u op onze site bij downloads aantreft. Aangezien het Kennemer Lyceum slechts een kleine havo-afdeling heeft, is er maar een beperkt aantal leerlingen plaatsbaar. Plaatsing kan pas worden gegarandeerd als na de overgangsvergaderingen duidelijk is hoeveel plaatsen er in 4 havo beschikbaar zijn

Ouders/verzorgers melden de leerling uiterlijk 1 juni aan via het digitaal aanmeldingsformulier dat u hieronder aantreft. Intakegesprekken met de ouders/verzorgers en de leerling vinden plaats aan het einde van het schooljaar. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Ga hier naar het formulier om u aan te melden voor klas 4


Instroom in klas 2, 3, 4 vwo en 5 vwo

Leerlingen kunnen bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden toegelaten in leerjaar 2, 3, 4 vwo en 5 vwo als er op het Kennemer Lyceum plaats is en als de leerling het voorliggende leerjaar bevorderd is op de school van herkomst. Zie voor verdere informatie ons toelatingsbeleid bij downloads.

Ouders/verzorgers melden de leerling uiterlijk 1 juni aan via het digitaal aanmeldingsformulier dat u hieronder aantreft. Intakegesprekken met de ouders/verzorgers en de leerling vinden plaats aan het einde van het schooljaar. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Ga hier naar het formulier om u aan te melden voor klas 2

Ga hier naar het formulier om u aan te melden voor klas 3

Ga hier naar het formulier om u aan te melden voor klas 4

Ga hier naar het formulier om u aan te melden voor klas 5