Absent melden

Voor het melden van afspraken die niet buiten schooltijd gemaakt kunnen worden, dient u gebruik te maken van het absentiebriefje. Dit absentiebriefje dient altijd voorafgaand aan de absentie ingeleverd te worden bij de receptie.

Wij wijzen u erop dat in het belang van de leerling alle afspraken zoveel mogelijk buiten lestijd gemaakt dienen te worden. Daarnaast is het van belang te controleren of uw zoon of dochter tijdens de geplande afspraak toetsen heeft. Tijdens toetsen, VT's en SE's is het niet toegestaan een buitenschoolse afspraak te plannen.

Het absentiebriefje kunt u hier downloaden.