Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daarvoor toestemming is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar wordt beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit zo spoedig mogelijk aan de leerplichtambtenaar te melden die vervolgens een proces-verbaal zal opmaken. Dit kan leiden tot een boete.