Cultuur

Culturele vorming vinden we erg belangrijk op het Kennemer Lyceum. Het Kennemer Lyceum kent ook een lange traditie van beeldend onderwijs. De vele logo's en illustraties van onder meer oud-docent Anton Pieck getuigen hier nog steeds van. Leerlingen hebben verschillende mogelijkheden om kunstvakken en workshops te kiezen en te volgen. In de onderbouw krijgen alle leerlingen in ieder geval drama, handvaardigheid, muziek en tekenen. Diegenen die in de bovenbouw het profiel "cultuur en maatschappij" volgen, krijgen tekenen/kunstgeschiedenis als examenvak. Naast het landelijke centraal schriftelijk en centraal praktisch eindexamen wordt er een mondeling schoolexamen afgenomen in het Teylers Museum.

Na schooltijd kunnen leerlingen uit alle leerjaren intekenen voor workshops. Er zijn onder andere workshops tekenen, drama, cabaret, eloquentia, gedicht en opstel, fotografie, video en beeldbewerking, dammen, schaken en dans en beweging. Elk jaar doen onze leerlingen mee aan de Artistieke Interlyceale die bij toerbeurt plaatsvindt op de verschillende lycea. Ook wordt het werk van eindexamenkandidaten en jongere leerlingen tentoongesteld en worden kunstwerken van leerlingen in een doorlopende wisselexpositie op diverse plaatsen in de school en elders in Haarlem en Bloemendaal tentoongesteld. Ieder jaar weer is het verrassend wat onze leerlingen laten zien op dit gebied.

Kunst- en cultuurlijn

Een van de extra lesprogramma's die leerlingen kunnen volgen op het Kennemer Lyceum is de kunst- en cultuurlijn. Volgens kunstdocente mevrouw Huizinga is dat niet alleen kijken, maar ook doen. Ze wordt gelijk enthousiast als ze over de kunst- en cultuurlijn vertelt.

"Het leuke is dat we heel veel gaan bekijken. In het begin blijven we dichtbij. Onze school heeft zó veel geschiedenis dat er hier heel veel valt te ontdekken. We bekijken bijvoorbeeld het biologielokaal van Jac. P. Thijsse, een beroemde bioloog die op het Kennemer Lyceum les gaf, maar we bestuderen ook de gevel van de school die door Eduard Cuypers is ontworpen.

Daarna gaan we echt op pad, bijvoorbeeld naar de Joodse Begraafplaats: een heel bijzondere plek met een indrukwekkende geschiedenis. Het mooie is dat we goede banden hebben met musea zoals het Teylers Museum in Haarlem. Dat is het oudste museum van de wereld en dat museum maakt kans om op de lijst van werelderfgoed te komen.

De kunst- en cultuurlijn draait echter niet alleen maar om mooie dingen bekijken. We gaan ook zelf aan de slag, van bodypainten tot het maken van een zelfportret. Wie zich creatief wil uiten, krijgt alle kansen. We leren ook nadenken over de waarde van kunst en cultuur, want stel dat je een eigen museum wilt beginnen, wat zou je daar dan tentoonstellen? Dat is de kracht van meedoen aan de kunst- en cultuurlijn: het is inspirerend. Je komt op ideeën die je daarvoor misschien nog niet had."