Kennis

Het Kennemer Lyceum heeft in het onderwijs drie speerpunten: kennis, cultuur en sport. Op het gebied van kennis worden onze leerlingen breed opgeleid. Er worden veel verschillende vakken aangeboden in de verschillende disciplines: de natuurwetenschappen (denk aan biologie, natuurkunde en scheikunde), de maatschappijwetenschappen (denk aan aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer) en natuurlijk de talen (denk aan Nederlands, Engels, Frans, Duits en de klassieke talen). Leerlingen worden uitgedaagd om binnen de school, in de "gewone lessen", zoveel mogelijk te leren, maar ook heel veel buiten de school te leren, bijvoorbeeld op excursies en werkweken. Tijdens schooltijd doen onze leerlingen ook mee aan diverse kenniswedstrijden, zoals de Kangoeroewedstrijd en diverse olympiades.

In het derde leerjaar van zowel de havo als het atheneum wordt veel aandacht besteed aan de keuze voor een profiel in de bovenbouw. Bij de havoleerlingen speelt daar ook nog de vraag mee of ze de ambitie en de capaciteiten hebben om na het behalen van hun havodiploma ook nog een atheneumdiploma te behalen bij het Kennemer Lyceum.

Elk jaar zijn er leerlingen die de overstap maken van 5-havo naar 5-vwo en een enkeling zelfs van 5-havo naar 6-vwo. In het vierde leerjaar vindt er een stage plaats van enkele dagen om leerlingen verder te laten oriënteren op een vervolgopleiding en een beroep. In het voorexamenjaar vinden buitenlandse reizen plaats. Deze reizen zijn deel van het onderwijsprogramma en sluiten aan op de profielen die de leerlingen hebben gekozen.

Cambridge English in the Lower School

In de tweede helft van het brugklasjaar beginnen we op het Kennemer Lyceum met het First Certificate of English-programma (FCE). Wij informeren de leerlingen hierover middels onderstaande tekst.

English is the most widely spoken language in the world. There are over 400 million native speakers of English, and approximately 2,000 million speakers of English as a foreign and second language. In other words, this is a useful language to know! Most of the pupils entering secondary school in the Netherlands have been exposed to some English from watching television, listening to CDs or browsing the internet. Many pupils have been on vacation in a country where English was spoken as the first, second, or tourist language. These Englishes that one is exposed to outside the classroom can be quite different from the English that is accepted in universities, international boardrooms and in other professional settings. That is why we believe that it is essential that Kennemer Lyceum offer a course that brings our top students to a higher level than the minimum Dutch requirements, which are admittedly quite high. We offer a one-week introductory programme to all our first years, to show them what they can expect from a typical FCE lesson. If they are interested and they meet the requirements for admission, they may begin in the second year with weekly lessons following the British Council's approved FCE teaching method. This programme lasts two years and culminates in a two-day exam held in Amsterdam. The First Certificate in English offers a good basis for the follow-up course offered in the Upper School, Fast Lane. That course prepares a select group of pupils for the Cambridge Advanced Exam, which is a requirement for entry into many foreign universities and some international companies.

Cambridge Advanced English (CAE)

Omdat de Engelse taal tegenwoordig onmisbaar is bij vervolgopleidingen en in het beroepsleven biedt het Kennemer Lyceum de vwo-leerlingen vanaf de vierde klas de mogelijkheid om de Engelse taal tot in de puntjes te leren beheersen door middel van een driejarige cursus Cambridge Advanced English. Bij ons wordt deze cursus ook wel Fastlane English genoemd. Deze cursus wordt afgesloten met een examen voor een certificaat dat overal ter wereld officieel wordt erkend.

Het doel van de cursus is het vloeiend leren spreken en schrijven van de Engelse taal. De mondelinge presentaties, discussies en het bestuderen van relevante literatuur hebben tot doel om leerlingen te leren zich goed uit te drukken in de Engelse taal, terwijl essayopdrachten het geschreven taalgebruik trainen. Er worden ook gastsprekers uitgenodigd en bijvoorbeeld toneelworkshops aangeboden. In 4-vwo wordt een werkweek naar Cambridge en Oxford georganiseerd.

Plaatsing is mogelijk na een selectieprocedure in 3-vwo. Een keuze voor deze opleiding staat de profielkeuze niet in de weg omdat de cursus als een extra vak aan het reguliere lesprogramma wordt toegevoegd. Aan de deelname van CAE zijn extra kosten verbonden.

RoboCup

De RoboCup is een extra lesprogramma waarbij de leerling leert van technisch Lego zijn of haar eigen robot te bouwen en te programmeren. De leerling start in het begin van het jaar samen met zijn of haar groep. We beginnen met helemaal niets, behalve een doos vol Legoblokken en een computer. De bedoeling is dat de leerling met zijn of haar groep ontdekt hoe ze de robots aan de praat gaan krijgen. Tijdens de RoboCup binden leerlingen de strijd aan met andere teams. Iedereen wil natuurlijk de beste robot maken, maar daarvoor is wel technisch inzicht nodig. De leerling moet goed samenwerken met het team en de taken verdelen. Door de robot slim te bouwen en te programmeren maakt de leerling kans op de overwinning.

Op het Kennemer Lyceum zijn we in het schooljaar 2012-2013 begonnen met de RoboCup, maar op YouTube staan talloze video's van over de hele wereld. De RoboCup is namelijk ook een internationale wedstrijd. Als we goed genoeg zijn, gaan we daar ook aan meedoen.