Kwaliteit

Uit onderstaande gegevens blijkt de kwaliteit van het onderwijs op het Kennemer Lyceum (bron: www.onderwijsinspectie.nl). De onderwijsinspectie oordeelt ook nu weer positief over de school. Zowel voor de havo als voor het vwo oordeelt zij "basistoezicht". Dit betekent dat de inspectie geen redenen ziet om extra aandacht aan de school te besteden, zoals wel het geval is bij scholen die onvoldoende kwaliteit hebben laten zien.

De onderwijsinspectie vat dit zelf als volgt samen:

"De afdelingen havo en vwo van het Kennemer Lyceum hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van een jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs."

Kijkt u ook eens op de website www.scholenopdekaart.nl. Via deze website geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun onderwijsprestaties.