Sport

Al ruim tien jaar heeft het Kennemer Lyceum in de onderbouw sportklassen voor leerlingen die sportief zijn en over een goede bewegingsvaardigheid beschikken. Onze sportieve accommodatie rondom de school geeft ons de optimale gelegenheid om een uitgebreid sportprogramma aan te bieden. Deze sportklassen waren een groot succes. Op basis van onze ervaringen in de afgelopen jaren is besloten de sportlijn met ingang van het schooljaar 2012-2013 open te stellen voor al onze brugklasleerlingen. Ook gymnasiasten kunnen zich dus inschrijven voor de sportlijn.

Deelname aan de sportlijn vindt op een vast moment in de week plaats en is aansluitend op de reguliere lessen. De extra lesuren worden ingevuld met sportactiviteiten op niveau, clinics en gasttrainingen. Ook bezoeken we af en toe een wedstrijd van topsporters. Zo waren we bij de bekerwedstrijd waarin onze eigen gymnastiekdocent Patrick Krop het met zijn team tegen PSV op moest nemen.

In de sportlijn komen diverse sporten aan bod, van voetbal tot streetdance en van klimmen tot schermen. Ook besteden we tijdens de lessen in de sportlijn aandacht aan belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, organiseren en leidinggeven. Dit zijn vaardigheden waar leerlingen later in het werk of bij hun vervolgstudie veel aan kunnen hebben. We nemen deel aan diverse toernooien met schoolteams voor onder andere hockey, voetbal en basketbal.

Het jaarlijkse hoogtepunt voor veel leerlingen is uiteraard de Sport Interlyceale. In het eerste leerjaar hebben we voor de sportlijnleerlingen ook de wintersportweek. Dit is een geweldige sportieve happening waarin leerlingen niet alleen (nog) beter leren skiën en snowboarden, maar waarin ook aandacht is voor de eerder genoemde vaardigheden.