Organisatie

Het Kennemer Lyceum is een kleine zelfstandige school met een eigen bestuur. Een dergelijke school wordt in de volksmond ook wel aangeduid als een "eenpitter". Op dit moment bestaat het bestuur voornamelijk uit ouders van leerlingen op de school. Het bestuur bestaat uit een toezichthoudend deel en een uitvoerend deel (de rector). De rector stuurt de schoolleiding aan. In een statuut is de verhouding tussen het toezichthoudende en het uitvoerende deel geregeld.