Archief

Het Kennemer Lyceum kent een rijke historie sinds de oprichting in 1920. Het schoolarchief wordt beheerd door de archivaris van de school, de heer Guido van Rijn.

De archivaris:

Hebt u nog zaken die voor het archief interessant zouden kunnen zijn? Gooi niets weg, maar mail de archivaris!

Contactgegevens

Dr. G.P.G.M. van Rijn
Prins Mauritslaan 95
2051 KC Overveen
rijn8194@planet.nl