Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft op een aantal terreinen volgens de wet "Medezeggenschap op scholen" een instemmings- of adviesbevoegdheid en bereikt daarmee een solide basis voor constructief overleg.

Leden van de medezeggenschapsraad

C.C. (Christine) van Meer
  • Voorzitter/docent Frans
N.B. (Nicky) Janse
  • Secretaris/mediathecaris
T.H. (Teun) Harteveld
  • Lid/docent Nederlands
P. (Peter) Boers
  • Lid/docent wiskunde
F. (Ria) Rijntjes
  • Ouder
R.N. (René) Bos
  • Ouder
Isabelle Broekhof
  • Leerling