Ouderraad

De ouderraad is nauw betrokken bij de school en haar leerlingen. Op vrijwillige basis zetten de leden van de raad zich ervoor in dat alle leerlingen een plezierige middelbare-schoolperiode beleven, want de doelstelling van de ouderraad is om bij te dragen aan het creëren van een prettige, gezonde, veilige en gezellige leeromgeving.

De ouderraad streeft er voor wat betreft haar samenstelling naar een afspiegeling te zijn van de jaarlagen van de verschillende afdelingen (havo en vwo) binnen de school. Hierdoor wordt zij breed geïnformeerd over wat er leeft en gebeurt in en rond de school en slaat zo een brug tussen ouders en leerlingen enerzijds en de schoolleiding anderzijds. Dit laatste wordt onder meer gerealiseerd doordat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen de ouderraad en de schoolleiding. Tijdens dit overleg is er ruimte om informatie en ideeën met betrekking tot de school, die door ouders aan de raad kenbaar zijn gemaakt, te bespreken.

De ouderraad organiseert en assisteert bij activiteiten van en voor de school, zoals ouder- en informatieavonden, de open dag en de diplomauitreiking. Tevens organiseert de ouderraad een aantal activiteiten zoals het jaarlijkse kerstgala voor alle vierde klassen en een profielkeuzeavond. De profielkeuzeavond heeft als doel om leerlingen te informeren over de inhoud van verschillende beroepen en de daarmee samenhangende studies. Hierbij worden ouders en oud-leerlingen uitgenodigd om over hun vak te komen vertellen.

Leden van de ouderraad