Communicatie

Bij een goede samenwerking tussen leerlingen, school en ouders hoort een tijdige en heldere communicatie. Alleen dan zijn wij samen in staat om het leren en de ontwikkeling van onze leerlingen goed te ondersteunen.

Post via de mail

Ouders/verzorgers worden met regelmaat op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen die op school spelen. Dit gebeurt via informatieavonden of via de mail. Het is belangrijk dat wij van ouders/verzorgers het actuele mailadres hebben. Aan ouders/verzorgers wordt gevraagd wijzigingen van het mailadres tijdig door te geven aan de administratie van de school via info@kennemerlyceum.nl .

Magister

Via Magister kunnen ouders/verzorgers de resultaten van hun kind volgen. De behaalde cijfers kunnen met de afgegeven inlogcode op ieder moment worden geraadpleegd.

Thema-avonden

Regelmatig worden door de school of door de Ouderraad thema-avonden georganiseerd bijvoorbeeld over het puberbrein, beroepskeuze of het gebruik van de smartphone. Het is goed dat ook ouders kennis ten aanzien van uiteenlopende thema’s vergaren en ervaringen met elkaar uit kunnen wisselen.

Vragen en of opmerkingen

Ouders/verzorger zijn vanzelfsprekend van harte uitgenodigd eventuele vragen, zorgen of complimenten met ons te delen. Dit kan via de mail of telefonisch. Bezoek de contactpagina de contactpagina voor de contactgegevens.