Missie en visie

Waar staat het Kennemer voor?

Op het Kennemer Lyceum halen we eruit wat erin zit. Leerlingen worden uitgedaagd hun kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en in te zetten. We willen dat onze leerlingen succesvol zijn binnen de opleiding die bij hen past. Ook willen we onze leerlingen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs, wij willen hun naast kennis ook vaardigheden bijbrengen die belangrijk zijn om succesvol in de maatschappij te functioneren.

Waar gaat het Kennemer voor?

Het Kennemer is een ambitieuze school. We leggen niet alleen de lat hoog voor onze leerlingen, maar ook voor onze collega’s. Het Kennemer heeft alles in zich om zich te kunnen ontwikkelen tot een excellente school. In onze visie op onderwijs en in onze beschrijving van onze leerlingen wordt duidelijk wat wij verstaan onder Excellente school.

Visie op onderwijs

Actief burgerschap

Leerlingen worden niet alleen uitgedaagd om hun intellectuele kwaliteiten te ontwikkelen, maar ook hun kwaliteiten op sportief-, cultureel- en sociaal gebied zijn op onze school in goede handen. Leerlingen verlaten onze school met een diploma en hebben alles in zich om zich te ontwikkelen tot  volwassen wereldburgers. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en voor de wereld om zich heen. Ze zijn nieuwsgierig naar andere culturen en zijn internationaal georiënteerd.

Klaar voor de wereld van morgen

Het Kennemer bereidt leerlingen voor op een vervolgstudie in het Hoger Beroeps Onderwijs (hbo) of het Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Dit betekent dat onze leerlingen internationaal georiënteerd zijn en beschikken over onderzoeks- en presentatievaardigheden. Daarnaast kunnen zij uiteraard uitstekend communiceren en samenwerken met anderen en weten zij gebruik te maken van moderne ict-middelen.

Ambitieus en de lat hoog

Op het Kennemer werken we aan een stimulerend werk- en leerklimaat: waarbinnen eren van en met elkaar vanzelfsprekend is. Fouten maken mag, van fouten wordt geleerd. De zesjescultuur laten we achter ons, er wordt hard gewerkt én plezier gemaakt en leerlingen en medewerkers halen eruit wat erin zit, iedereen  presteert naar zijn of haar kunnen. We zijn trots op elkaar en op onze school.

Gezonde en rookvrije school.

Het Kennemer Lyceum is een gezonde - en rookvrije school. Het aanbod van onze kantine is conform de richtlijnen van het Voedingscentrum.  In de brugklas verzorgen we jaarlijks lessen rond het thema “weet wat je eet”. We verkopen geen gefrituurde etenswaar en energiedrankjes. In de school en op het schoolplein wordt niet gerookt. We zijn trots op de uitgereikte vignetten: De gezonde schoolkantine en Bewegen en sport. Binnenkort krijgt het Kennemer Lyceum de Zilveren Kantineschaal uitgereikt.

Hard werken en plezier maken gaan hand in hand.

Op het Kennemer wordt niet alleen hard gewerkt maar er wordt ook veel plezier gemaakt. Werken en leren in een plezierige en open sfeer leidt tot goede resultaten en draagt in hoge mate bij aan een geweldige middelbareschooltijd. Op onze school worden vriendschappen gesloten voor het leven, worden tijdens binnenlandse en buitenlandse reizen grenzen verlegd en wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid geprikkeld.

Leerlingen en medewerkers van het Kennemer zijn zelfverzekerd en staan positief in het leven.

Leerlingen van het Kennemer onderscheiden zich omdat zij: